Boka vår lokal

Boka rugbylokalen:

Åldersgräns för hyra klubblokalen 23 år och en rekomendation från en av ERKs medlemmar

E-postadress: erk.kansli@gmail.com

Priser:

Dygn - 3000 kronor från kl 12.00-12.00

1000 kronor för porslin i samband med uthyrning

300 kronor/timmen hyra minst 2 timmar.

100 kronor/timmen för porslin i samband med uthyrning

I lokalen får 70 personer plats och sitta.

Kom i kontakt med oss