Börja spela rugby Enköping

Vill du börja spela rugby?

Alla är välkomna att börja spela rugby och göra det efter var och ens förmåga. Vi tar hand om varandra och visar respekt, både på och utanför planen.

Medlemsavgift för ERK Ungdom 2021.

Följande medlemsavgifter gäller för säsongen:

Spelare U8 och äldre 1000 kr.

Syskonrabatt för syskon två 500 kr, avgift 500 kr.

Syskonrabatt för syskon tre 725 kr, avgift 225 kr.

Medlemsavgift ERK och ERK ungdom 300 kr, 200 kr till ungdom och 100 till ERK.

Medlemsavgift enbart ERK ungdom 200 kr.

Klubbens bankgiro: 372-4366

Swish ERK: 1235557699

Kontakt: Patrik Holm-Thisner       073-3097097

E-post: erkungdom@erkungdom.se

Bli medlem hos ERK

  Jag vill vara aktiv inom rugbynJag ansöker endast om medlemsskap

  Personuppgifter

  Personuppgiftslagen

  För de medlemmar som enbart ansöker om medlemskap
  Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen, behandla följande personuppgifter om dig: namn, födelsedata, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret.

  För att möjliggöra en säker identifiering önskar föreningen i sitt medlemsregister behandla även ditt personnummer. Genom att ange ditt personnummer i nästa steg samtycker du till att behandling av personnummer sker inom ramen för föreningens medlemsregister. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta föreningen. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

  Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.

  Kom i kontakt med oss!