Börja spela rugby Enköping

Vill du börja spela rugby?

Alla är välkomna att börja spela rugby och göra det efter var och ens förmåga. Vi tar hand om varandra och visar respekt, både på och utanför planen.

Priser

Aktiv medlem: 800 kr.
Syskonrabatt Aktiv medlem (gäller syskon med samma folkbokföringsadress):

Syskon nr 2 betalar: 400 kr.

Syskon nr 3 och efterföljande betalar: 200 kr.

Stödmedlem: 200 kr.

Stödmedlem ERK och ERK Ungdom: 300 kr.

Klubbens bankgiro: 372-4366

Kontakt

ungdom

Kontakta oss för mer information:

Träningstider

Kan komma att ändras.

U6

Tränare:
Fredrik Wicksell (kontaktperson)
Madeleine Lahti
Anna Södersten med vänner

Tid:
Torsdagar 17.00-18.00

U8 med stöd från U6

Tränare:
Nelly Westerlund
Amanda Jaredal

Tid:
Torsdagar 17.00-18.00

U10

Tränare:
Bobby Nave
Urban Stenlund
Helena Holén
Anna Everitt

Tid:
Tisdagar 17.30-18.30
Torsdagar 17.30-18.30

U12

Tränare:
John Cole – med stöd från Cecilia Burebrink
Hans Sundström (fys)
Mithra Sätre
Martin Andersson

Tid:
Måndagar 17.00-18.30
Torsdagar 17.00-18.30
Fredagar (fys) 16.30

P14

Tränare:
Urban Söderberg
Ulrika Bolinder – med stöd från Dainius Malzinskas
Hans Sundström (fys)
Mahel Isotalus

Tid:
Måndagar 17.00-18.30
Torsdagar 17.00-18.30
Fredagar (fys) 16.30

P16

Tränare:
Kristoffer Svedell
Johan Henriksson
Mithra Sätre

Tid:
Måndagar 17.00-18.30
Torsdagar 17.00-18.30

P18

Tränare:
Nicklas Proos
Tim Johansson
Mikael Sätre
Jimmy Thyr

Tid:
-

F16/F18

Tränare:
Nicklas Proos
Jonas Toresäter

Tid:
-

Bli medlem hos ERK

Jag vill vara aktiv inom rugbynJag ansöker endast om medlemsskap

Personuppgifter

Personuppgiftslagen

För de medlemmar som enbart ansöker om medlemskap
Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen, behandla följande personuppgifter om dig: namn, födelsedata, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret.

För att möjliggöra en säker identifiering önskar föreningen i sitt medlemsregister behandla även ditt personnummer. Genom att ange ditt personnummer i nästa steg samtycker du till att behandling av personnummer sker inom ramen för föreningens medlemsregister. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta föreningen. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.

Kom i kontakt med oss!