Föreningen

Framgångar

ERK har vunnit 178 st Svenska Mästerskaps-medaljer

Enköpings Rugbyklubb bildades den 3 oktober 1968. Vi har skördat många framgångar i både Svenska mästerskap och som Nordiska mästare.

Vinster

74 st Svenska Mästerskap på senior och ungdomsnivå samt 104 st SM-silver och SM-brons.

Enköping-Postens sportpris

1978-1987-2007.

Nordiska Mästare

1974-1975
2008-2010
1997 i 7´s -1999 i 7´s

Engagemang

Vi i Enköpings Rugby Klubb vill här nedan berätta vad vi gör och har gjort i Enköping de senaste åren, för bla. inspirera fler att utveckla och bygga en stark förening. Vi strävar hela tiden att utveckla vår verksamhet och bygga upp den, för att ha en stabil grund att stå på inför framtiden.

Vi arbetar med att förbättra vår organisation och bygga upp en verksamhet som motsvarar framtidens krav. Vi samarbetar med EU, RF, SISU, Upplands Idrottsförbund, Handslaget, Svenska Rugby Förbundet, Svenska Kyrkan, Enköpings Kommun m.fl. med ett Föreningsutvecklingsprojekt, där vi försöker utarbeta en ”Röd tråd” i föreningen, både på den administrativa liksom den rugbymässiga delen av föreningen.

Vi har även utländska ”Mentorer” från Storbritannien som hjälper oss att utveckla klubben. Vi arbetar vidare aktivt för att utveckla verksamheten i Enköping. Ex. Har vi under de senaste åren arbetat med att förbättra vår Rugbyarena. Vi har idag en egen rugbyplan (+ en plan som vi delar med fotbollen) med inhägnad och möjlighet till entré, belysning som fungerar för kvällsmatcher, matchur, speakeranläggning, flera förrådsutrymmen, 3 st egna omklädningsrum, en klubblokal med administrativa utrymmen och tvätt o torkrum, bredvid planen, mm.

Kommunen har också byggt en konstgräsplan som är anpassad till Rugby med försöksområden och målstolpar. Detta medför att vi är väldigt väl tillgodosedda, tack vare ett starkt stöd av Enköpings Kommun och olika sponsorer.

Vita tråden - policydokument

Vita tråden är Enköpings rugbyklubbs policydokument.

Detta ska vara ett ”levande dokument” som skall ses över vid jämna mellanrum. ”Den vita tråden” är klubbens röda tråd som ska genomsyra allt arbete i klubben. Läs mer om den här.

Kom i kontakt med oss