Här hittar ni den info ni behöver gällande medlemsavgifter.

Aktiv medlem: 800 kr.
Syskonrabatt Aktiv medlem (gäller syskon med samma folkbokföringsadress):
Syskon nr 2 betalar: 400 kr.
Syskon nr 3 och efterföljande betalar: 200 kr.
Stödmedlem: 200 kr.
Stödmedlem ERK och ERK Ungdom: 300 kr.

Klubbens bankgiro: 372-4366