Vad är rugby?

VAD ÄR RUGBY?

Rugby är en sport som förenar styrka, kondition, snabbhet med stora delar teknik. Det spelas normalt med 15 man på plan men även 10 eller 7 mannavarianter existerar. Rugby spelas på en gräsplan stor som en fotbollsplan med två H-formade mål.

Där det finns massor av info:  http://www.trytagrugby.com/

På IRBs Internationella Rugby Förbunds hemsida hittar ni allt om Rugby. http://laws.worldrugby.org/?law=1

Nedan hittar Ni en väldigt informativ och enkel film som förklarar den underbara sporten Rugby på ett väldigt enkelt sätt. Filmen är på engelska och är faktiskt en instruktionsfilm för ett tv-spel.

Nedan finner Ni senaste upplagan av ungdomsbestämmelserna i pdf format.

Screen Shot 2017-03-27 at 14.27.10

Ungdomsregler

Ungdomsregler

Seniorrugby spelas normalt med 15 st spelare på planen. Det spelas också 7 och 10-manna turneringar. Ungdomsrugby spelas med varierande antal spelare på planen från 7 st. i de lägre åldrarna till 15 st. spelare i junioråldern.

Spelet går ut på att erövra motståndarnas mark, detta symboliseras genom att lägga ned bollen bakom motståndarnas försökslinje (mållinje) detta kallas Försök. Motståndarna skall försöka förhindra detta genom att, tackla bollbäraren till marken, trycka ut bollbäraren över sidolinjen eller bryta en passning. Varje halvlek börjar med en avspark, sk. ställspark. Anfallande lag sparkar bollen från mittpunkten av planen, dock minst 10 meter, i riktning mot försvarande lag. Det försvarande laget ställer upp så att de har så stor chans som möjligt att fånga bollen, så att de kan påbörja ett anfall.

Anfall
Genom att, springa framåt, passa bollen bakåt eller i sidled och undvika att bli tacklad försöker spelarna föra bollen så långt ner mot motståndarnas försöksområde som möjligt. Försök gör spelare genom att, med full kontroll lägga ned bollen i motståndarnas försöksområde. Den efterföljande målsparken kan slås av vilken spelare som helst, som befinner sig på planen. Sparken skall slås från en punkt mitt emot där försöket gjordes (2 poäng).

Försvar
Försvarande lag skall täcka upp planen, tackla bollföraren eller bryta en passning för att hindra anfallande lag från att göra försök. Observera att det endast är bollbäraren som kan tacklas. Spelet fortsätter om bollföraren och/eller bollen hamnar på marken, (är bollbäraren tacklad och har minst ett knä i marken måste bollbäraren släppa bollen.)

Erövra bollen
Försvarande lag kan erövra bollen genom att:

 • Bryta en passning
 • motståndarna passar eller tappar bollen framåt, (klunga)
 • bollbäraren blir tacklad och kan ej göra bollen spelbar, (klunga)
 • bollen och/eller bollbäraren vidrör sidolinjen eller området utanför spelplanen, (inkast)
 • spelare bryter mot regler så att det blir straff eller frispark

Sparka bollen
Spelare får sparka bollen var som helst på planen. Om sparkaren befinner sig innanför sin 22-meters linje spelar det ingen roll var bollen hamnar på sidolinjen, eller utanför spelplanen. Inkastet som följer blir från punkten där bollen bryter sidolinjen. Om sparkaren däremot står utanför sitt 22-meters område, måste bollen studsa på spelplanen innan den bryter sidolinjen. Gör den inte detta blir inkastet i höjd med sparkarens position när sparken skedde, förutom om sparken togs som straff.
Alla medspelare som är framför sparkaren måste stå still fram tills det att sparkaren sprungit förbi dem. (Offside regel)
Om bollen sparkas ut från planen över försöksområdet, följer en 'droppspark 22' av det försvarande laget. Om en försvarande spelare skulle sparka eller stöta bolle ur spel i eget försöksområde, blir det en 5 metersklunga till det attackerande laget.

Klunga
Klunga blir det när:

 • spelare tappar eller passar bollen framåt
 • bollbäraren blir tacklad/hållen och ej kan göra bollen spelbar ur den uppkomna lösklungan

Ställklungan består av tre (3) spelare från vardera laget som 'binder' ihop med varandra så tätt som möjligt. När det ena lagets klungspelare bundit ihop sig, ställer de sig så att de står något till vänster om motståndarnas klungspelare. Nu böjer sig spelarna framåt och placerar sina huvuden mot motståndarnas bröst samtidigt som de trycker med sina axlar. I den tunnel som bildas mellan de två leden, sätter klunghalven in bollen. Det gäller nu för mittklungspelaren (kratsaren) att 'kratsa' ut bollen bakåt ur tunneln, eller att trycka motståndarna över bollen. Bollen får i detta läge inte spelas med händerna så länge som den befinner sig inne i klungan. När bollen lämnar klungan, bakom klungspelarna, kan spelet börja. Detta görs enklast genom att klunghalven 'möter' bollen och passar ut till backarna.

Regler vid ställklunga

 • klungspelarna får inte trycka kommit förrän bollen in i tunneln, (straffspark)
 • klungspelarna får inte kratsa efter bollen förrän den rört marken i tunneln, (frispark)
 • klungspelarnas axlar får inte vara under höfthöjd, (straffspark)
 • klunghalven får inte medvetet dröja med att sätta in bollen i tunneln, (frispark)
 • klunghalven skall inte befinna sig mindre än 1 meter ut från klunglan, (frispark)
 • klunghalven skall inte sätta in bollen snett i tunneln, (frispark)
 • spelare som inte deltager i ställklungan måste stå bakom sista foten på sina egna klungspelare (straffspark)
 • Den klunghalv som inte sätter in bollen, får inte gå framför bollen så länge den befinner sig inne i klungan, (straffspark)

Om ett lag saknar erfarna klungspelare, är Ostridbara klungor att föredra. Detta beslut får fattas av domaren, i samråd med båda lagen, innan matchens början.

Inkast
Inkast blir det när:

 • bollbäraren vidrör sidolinjen och/eller området utanför spelplanen
 • om avsparken går direkt ut över sidolinjen, kan det försvarande laget välja mellan, ny spark från motståndarna, eller klunga på mittpunkten med egen insättning, eller ett inkast med eget inkast på mittlinjen

Två spelare, tre om laget väljer att låta klunghalven kasta in bollen, stående parallellt med sidolinjen, minst 50 centimeter mellan medspelarna. De spelare som ingår i inkastleden måste stå mellan 5- och 15- meters linjerna. En spelare från det icke felande laget kastar in bollen rakt till det egna leden. Spelaren som fångar eller slår ner bollen, gör så till sin klunghalv. När klunghalven får bollen, är inkastet över och spelet fortsätter. Motståndarlaget måste till inkastet fullbordats stå minst 10 meter ned på planen, från punkten där inkastet sker.

Regler vid inkast

 • spelare får inte röra bollen förrän den gått minst 5 meter, (frispark)
 • spelare som ej deltager i inkastet måste stå minst 10 meter från inkastet, detta gäller ej det bollinnehavande lagets klunghalv, (frispark)

Det är absolut förbjudet att

 • slåss
 • sparka
 • knäa
 • armbågstackla
 • sätta krokben

Straff för dessa förseelser är: utvisning av felande spelare samt spelstraff mot det felande laget.

Det blir straff efter/om

 • spelare är utsatt för ojuste spel
 • spelare dyker över en på marken liggande tacklad spelare
 • spelare försöker komma åt bollen i en lösklunga från motståndarnas sida
 • spelare tacklar för högt, (spelare är tacklingsbar från armhålorna och nedåt)
 • spelare protesterar mot domslut och /eller skäller på domaren
 • spelare i övrigt inte uppträder på ett acceptabelt sätt på eller vid sidan av planen

Förklaringar:

Straff
En straff spelas antingen med en spark för att vinna mark eller en spark mot mål.
Vid spark för att vinna mark använder spelaren sig av en droppspark, eller straffspark (spark av bollen ur händerna). Det följande inkastet kommer då att tas där bollen korsade sidlinjen, med inkast till det sparkande laget. Om spelare väljer att sparka bollen mot mål, måste sparkaren använda sig av en droppspark eller ställspark. Bollen måste passera mellan stolparna över ribban. Bollen får även spelas genom att spelare vidrör bollen med foten och spelar bollen med händerna vidare till en medspelare. Man kan också välja att 'gå själv' med bollen.

Frispark
Bollen spelas genom att spelare vidrör bollen med foten och spelar bollen med händerna vidare till en medspelare. Man kan också välja att 'gå själv' med bollen. En frispark kan aldrig sparkas mot mål. Ett lag får inte heller försöka göra poäng genom en droppspark tills bollen är död, en motståndare vidrör bollen eller en 'maul' har formats (en maul är en situation när bollbäraren har en medspelare och en motståndare kopplade till honom/henne). En klunga kan också väljas, varpå ovanstående regler (droppspark) också gäller.

Passning
Spelare som med händerna passar bollen får göra detta i sidled och bakåt, detta medför att medspelare bör springa snett bakom bollföraren och accelerera strax innan bollen kommer. Ett framåt pass eller tappad boll framåt blåses av, klunga med insätt för det icke felande laget döms.

Tackling
En tackling genomförs med axel och arm, dock ej över armhåls höjd på motståndaren. Det är mycket viktigt att huvudet på den tacklande spelaren inte kommer framför knäna på den spelare som tacklas. Huvudet skall placeras så att det kommer bakom eller vid sidan av lår eller ben på den tacklade spelaren. Den som tacklar måste även tillse att han får ett hårt tag i den tacklade spelaren, detta för att undvika att spelaren kommer loss eller att tacklaren får en spark. Tacklingar är en mycket viktig del av spelet och bör därför tränas ordentligt innan de används i spelet.

Försök = 5 poäng
Ett försök är när spelare kontrollerat lägger ned bollen på motståndarnas försökslinje, eller inom försöksområdet.
För att ett försök skall tilldelas måste det finnas nedåtriktat tryck på bollen. Försvarande lag som lägger ned bollen bakom egen försökslinje dödar bollen. Är det försvarande spelare som fört in bollen och dödar den i eget försöksområde blir det klunga fem meter ut från försökslinjen med insätt för det anfallande laget. Om bollen förts eller sparkats in bakom försökslinjen av anfallande lag, får försvarande lag en sk. droppspark från egen 22 meters linje. Det går alltså inte att göra självmål i denna sport.

Målspark = 2 poäng
Efter ett godkänt försök erbjuds laget en möjlighet till extra bonus poäng, det går till som så att: Bollen sparkas med en droppspark vinkelrätt ut från sidolinjen varifrån den lades ned i försöksområdet. Avståndet till målstolparna avgörs av sparkaren.

Straffspark = 3 poäng
Se under rubriken straff.

Klädsel
Vad det bör vara:

 • Tröja med kort eller lång ärm
 • Lång- eller kortbyxor
 • Strumpor
 • Skor med eller utan dubbar (dubbar bör vara säkerhetsgodkända och kontrollerade av domaren)

Vad du inte får ha på dig:

 • Finger- öron- och näs-smycken
 • Klockor
 • Hals- och armkedjor
 • Andra vassa och hårda föremål som kan orsaka skada på både med- och motspelare samt spelaren personligen.

Kom i kontakt med oss